“Hô biến” hộp đựng AirPods thành hộp đưng chỉ nha khoa để phòng mất cắp